Doelgroep

Er is gekozen om onze doelgroep zeer ruim te nemen. We zijn gestart vanuit personen met een verstandelijke beperking. Snel wordt de vraag gesteld of zoon of dochter met een Autisme Spectrum Stoornis ook kan deelnemen aan de trainingen. Nog later zijn er jongens/meisjes met fysieke beperkingen bijgekomen. Het wordt duidelijk dat er een nood is aan sport voor personen met een beperking. Onze werking staat dus open aan alle personen met een verstandelijke en/of fysiek beperking.