Coaches

De coachesploeg staat onder leiding van Kris Cuppens en bestaat uit een mix van een zestal coaches met een verschillende achtergrond, met verschillende diploma’s en met verschillende ideeën maar met één en hetzelfde engagement . Onze coaches hebben allemaal gekozen zich te laten leiden (soms ook lijden) door het enthousiasme van de sporters. Door jaren ervaring met G-basket, kunnen wij stellen dat we allemaal ervaringsdeskundigen zijn en dat we zoveel mogelijk rekening houden met de noden van onze G-basketters. Maar hoofddoel blijft wel baskettraining geven met als bijdoel de persoonlijke ontwikkeling van het individu en niet omgekeerd.


Kris Cuppens (Hoofdcoach)

Diploma’s: Bachelor in de orthopedagogie, initiator trainer basketbal

Ervaring: Oprichter G-basket in Limburg (2004) – Nationaal coördinator Basketbal Special Olympics Belgium – Unified Basketbal coördinator Special Olympics Belgium – Sports Director Basketball Special Olympics European Summer Games 2014 – Diverse werkgroepen ivm ontwikkeling van G-basketbal in België – Thesis: Sport als middel tot integratie voor personen met een handicap (2000) 27 jaar actief basketter waarvan 20 jaar in 1ste, 2de en 3de afdeling.


Valerie Geluykens

Diploma’s: Licentiaat in de Rechten – Master Complémetaire en droit international – initiator trainer basketbal

Ervaring: 8 jaar lang actief basketster in 1ste en 2de landelijke Dames. G-coach sinds 2010.


Alice Beliën

Diploma’s: Regent TO – initiator trainer basketbal

Ervaring: Jaren lang actief in 1ste provinciaal en 2de landelijke Dames. Reeds jaren lang Jeugdcoach. G-coach sinds 2008.


Bart Maesen

Diploma’s: Regent LO – Initiator trainer basketbal

Ervaring: Nog steeds actief speler in 2de afdeling. Werkt in het BUSO. G-coach sinds 2011.


Glenn Mulders

Diploma’s: Ergotherapeut

Ervaring: Ervaringsdeskundige met personen met het Syndroom van Down. G-coach sinds 2011.